Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam