Bài hát: Chút thơ tình của người lính biển. Thơ: Trần Đăng Khoa