GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thị trấn Thanh Sơn - Thanh Sơn - Phú Thọ

Email :  thkimdong.thanhson@gmail.com

Điện thoại :0946 041 927

 

Trường tiểu học Kim Đồng thuộc địa bàn Thị trấn Thanh Sơn, là trung tâm kinh tế - Văn hóa- Chính trị của huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ.

1. Lịch sử thành lập trường.

Tiền thân của trường tiểu học Kim Đồng là trường tiểu học Sơn Hùng 1. Năm 1997 được đổi tên là trường tiểu học Thị trấn Thanh Sơn 1. Tháng 8 năm 2000, nhà trường được chính thức đổi tên thành trường tiểu học Kim Đồng theo Quyết định số 357/QĐ-UB ngày 28/8/2000 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn.

Từ khi thành lập đến nay quy mô lớp, học sinh được luôn được duy trì và giữ vững, phù hợp với xu thế phát triển chung của huyện; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ giáo viên từng bước được chuẩn hóa; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của nhà trường được đầu tư tốt hơn; số lượng học sinh giỏi các cấp đều tăng qua các năm học; đã có học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp quốc gia. Duy trì tốt sỹ số học sinh, không có hiện tượng bỏ học; tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 98.8%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; các lĩnh vực công tác được chú trọng. Nhà trường được Đảng bộ, chính quyền địa phương, các cấp quản lý giáo dục ghi nhận, được cha mẹ học sinh, nhân dân trên địa bàn tin yêu và quý trọng.

2. Các thành tích tiêu biểu.

- Tháng 8/1999 nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000.; Tháng 10 năm 1998 và tháng 12 năm 2006 nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

- Tháng 11 năm 2001 nhà trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- Tháng 12 năm 2010 nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công nhận đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 2; Tháng 01-2016 được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận lại đơn vị đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 sau 5 năm.

3. Cơ cấu tổ chức.

- Năm học 2017-2018 (Thời điểm tháng 10/2017) nhà trường có: - 30 lớp với tổng số học sinh: 979; Tổng số CBGV, NV: 57; Quản lý: 03; Tổng phụ trách: 01; Giáo viên: 50; Nhân viên: 03.

- Đạt chuẩn trở lên 100%. Trong đó: Thạc sỹ khoa học: 01; Đại học: 44; Cao đẳng: 10; Trung học sư phạm: 02; Trung cấp: 01;- Nữ: 52; Dân tộc: 09. Đảng viên: 49;

4. Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất: 10.939,8m2; Số phòng học: 28; Số phòng chức năng: 12; Đã có phòng học tiếng Anh; phòng học Tin học, đủ các khối công trình và các điều kiện khác đủ tiêu chuẩn của Trường chuẩn quốc gia Mức độ 2.

*Tầm nhìn chiến lược:

1. Chiến lược Dạy và Học:

- Triển khai và thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện tốt nhiệm vụ Đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Học sinh của nhà trường đảm bảo Trí tuệ - Năng động – Sáng tạo có Kỹ năng sống tiếp tục học THCS và những bậc học cao hơn. Phát triển Tri thức, kỹ năng, ngoại ngữ và nhân cách của Học sinh.

2. Chiến lược Phát triển Đội ngũ:

- Tham mưu và chỉ đạo thực hiện xây dựng và phát triển đội ngũ có năng lực, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, hiệu quả và bền vững; phát huy các giá trị cơ bản của nhà trường.

3. Chiến lược Phát triển Cơ sở vật chất, hạ tầng:

- Tham mưu và thực hiện Xây dựng cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục; mở rộng không gian tối ưu trên diện tích đất hiện có.

- Từng bước hiện đại hóa phương tiện dạy học, xây dựng sân chơi và cơ sở vật chất cho các hoạt động khác, nâng cao điều kiện làm việc, tạo điều kiện tốt cho người dạy và hứng thú cho người học.

- Đầu tư cho Thư viện và hệ thống thông tin hiện đại.

Năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, với mục tiêu: Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Nhất và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới!

                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                        (Đã ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                                                                                             Phạm Anh Tuấn