30/07/20  Tin Tức- Sự Kiện  20
Ngày 27/7/2020 Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã Kiểm tra công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên (số lượng, cơ cấu, chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng...); nhất là công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 của các địa phương thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại trường tiểu ...